Materská škola, Turgenevova 38, Košice

Vážení rodičia, 
informácie o zápise detí, školských prázdninách nájdete na našej stránke vpravo hore pod sekciou "Dôležité".
 
V našej materskej škole sa výchova a vzdelávanie detí uskutočňuje podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a školského vzdelávacieho programu, ktorý má názov: "Hravá škola-zdravá škola."
 
Predškolský vek je veľmi dôležitým obdobím v živote človeka. Našim cieľom predprimárneho vzdelávania bude pripraviť deti na vstup do základnej školy a na aktívny život v spoločnosti. Prioritou našej školy je Zdravá škola, ktorej hlavnou myšlienkou je podpora zdravia. Základným cieľom zdravej školy je učiť deti postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim zdravie a k váženiu si zdravia. 
 
Zdravá škola dáva deťom možnosť získať správny postoj a poznatky, ktoré im umožnia správne sa rozhodnúť teraz ale aj v budúcnosti. 
 
"Mám veľa kvetov," povedal "ale deti sú tie najkrajšie kvety zo všetkých". - Oscar Wilde
Turgenevova 38
Košice
, 04011
tel.:
055/7291874-5
email:
msturgenevova38@centrum.sk
web:
www.imapa.sk/msturgenevova38
www.imapa.sk/msturgenevova38
otváracie hodiny:
pondelok: 06:00 - 17:00
utorok: 06:00 - 17:00
streda: 06:00 - 17:00
štvrtok: 06:00 - 17:00
piatok: 06:00 - 17:00
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené
Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.