Materská škola, Turgenevova 38, Košice

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Žiadosť o prijatie do Materskej školy na Turgenevovej 38 v Košiciach si môžete stiahnut tu.

 

Dňa 29.1. do 31.1.2020 bude MŠ zatvorená z dôvodu chorobnosti detí.Nástup do MŠ 3.2.2020.

Dňa 20.2.2020 sa bude konať  v MŠ  "KarnevaL ".Tešíme sa

 

                                                                   Materská škola Turgenevova 38

VYHLASUJE ZÁPIS

Na predrimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021

V termíne od: 4.05.2020- do 6.05.2020 v čase od 8.30.hod do 16.00 hod.

                                       môže zákonný zástupca podať žiadosť  v kancelárii riaditeľky.                                                                                                                                                                                     

Podmienky na prijatie dieťaťa:

                .         deti od 3 do 6 rokov

·         prednostné prijímanie detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

·         deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

·         deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

·         deti od dvoch rokov – výnimočne, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,             vrátane kapacitných možností školy

 

Priority školy:

·         Zdravá škola – návyky súvisiace so zdravým životným štýlom

·         Spolupráca školy a rodiny

·         Profesionálny prístup pedagógov – príprava detí na vstup do ZŠ

·         Výučba anglického jazyka

.          

                 

 

                                       

Kontakt: Mgr.Dagmar Miklerová
Turgenevova 38 , 040 11 Košice
Telefón: 0907 900 139 , 055 72 91 874 
E-mail: msturgenevova38@centrum.sk
 
 
STRAVOVANIE - DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
 
Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.